Implanto- protetyka

To dziedzina, która zajmuje się rozwiązaniami protetycznymi opartymi na implantach. W zakres procedur
wchodzą: korony porcelanowe, mosty porcelanowe, protezy całkowite.

Implantologia stomatologiczna została uznana za naukową metodę terapii przed ok. 30 laty. Dzięki
odkryciu, że tytan jako jedna z bardzo niewielu substancji występujących w przyrodzie odpowiada
wymaganiom mechanicznym stawianym implantom, a przede wszystkim, że po wszczepieniu ulega
osteointegracji, czyli "zrasta" się z kością, nastąpił znaczący postęp w tej dziedzinie. Jednocześnie ciągłe
udoskonalanie kształtu oraz zewnętrznej, bezpośrednio kontaktującej się z kością powierzchni implantu,
doprowadziło do bardzo dobrych efektów leczenia.

Korony porcelanowe to rekonstrukcje protetyczne zębów, dzięki którym eliminujemy konieczność
szlifowania zębów własnych.

Mosty porcelanowe są to uzupełnienia protetyczne cementowane lub przykręcane na implantach.
Eliminują one protezy ruchome lub konieczność szlifowania zębów własnych.

Protezy całkowite Implanty wszczepiane są w celu stabilizacji protez zębowych.