Implanty Zębów

Implanty zębów to najnowocześniejsza terapia odbudowy uzębienia. Stanowią stabilną podstawę dla
pojedynczych koron zębowych, większości mostów oraz protez zębowych. Zęby osadzone na implantach
są praktycznie identyczne z zębami własnymi oraz dają całkowicie naturalne odczucie. W zakres
zabiegów wchodzą: wszczepienie implantu, regeneracja kości, podniesienie dna zatoki.

W naszej Klinice we Wrocławiu stosujemy tytanowe implanty firmy Friadent i 3i używane na całym świecie.
Implanty te umożliwiają bezpieczne rozwiązania w każdym wieku i w każdej sytuacji. Są trwałe i wytrzymałe na siły zgryzowe. Tytan, z którego są wykonane, jest niezwykle trwały i kompatybilny z organizmem, przez co
łatwo integruje się z tkanką.

Wszczepienie implantu Implanty zębów to niewielkie tytanowe części umieszczone w kości,
które stanowią wysoce zaawansowane technicznie sztuczne korzenie zębowe.

Regeneracja kości W przypadku, gdy kość ulegnie częściowemu zanikowi, jest cienka i osłabiona i
implant nie może być w niej umieszczony zalecamy regenerację kości. Tkanka kostna może być
zrekonstruowana kością własną lub materiałem kościozastępczym (Bio-Oss, Bio-Gide).

Podniesienie dna zatoki Jest to zabieg wykonywany w przypadku niewystarczającej ilości kości w
odcinku bocznym szczęki. W takich przypadkach wykonujemy podniesienie zatoki metodą otwartą (sinus
lift) lub zamkniętą (osteotomia).

Na jednej wizycie Podczas jednej wizyty następuje wszczepienie oraz uzupełnienie braków zębowych
za pomocą tymczasowego lub docelowego uzupełnienia protetycznego. W ciągu jednego dnia pacjenci
otrzymują implanty oraz naturalnie wyglądające zęby. Możliwość uzyskania natychmiastowego efektu.