Periodontologia

Dziedzina zajmująca się chorobami przyzębia. Choroby te są obecnie powodem utraty około 50%
zębów. W skład zabiegów wchodzą: kiretaż zamknięty, kiretaż otwarty, sterowana regeneracja tkanek
przyzębia - GTR, przeszczepy tkanek miękkich. Wszystkie zabiegi prowadzone są bezboleśnie, z
wykorzystaniem najnowszej techniki i materiałów.

Kiretaż zamknięty to niechirurgiczna metoda leczenia chorób przyzębia polegająca na oczyszczaniu
kieszonek przyzębnych z nieprawidłowych tkanek zapalnych (ziarniny), wygładzeniu powierzchni
korzenia zęba, usunięciu toksyn bakteryjnych i zainfekowanego cementu korzeniowego. Zabieg
wykonuje się w znieczuleniu miejscowym przy użyciu narzędzi ręcznych zwanych kiretami.

Kiretaż otwarty to metoda chirurgiczna leczenia chorób przyzębia. Również ma na celu oczyszczenie
głębokich kieszonek przyzębnych, jednak zabieg wykonuje się po wcześniejszym nacięciu dziąsła i jego
odwarstwieniu. Tkanka kostna jest oczyszczana pod kontrolą wzroku. Po zabiegu zakładane są szwy.
Często kiretaż otwarty łączy się z wszczepami materiałów kościozastępczych.

Sterowana regeneracja tkanek ma na celu odbudowę utraconych tkanek przyzębia. Polega na
oczyszczeniu powierchni kości wyrostka zębodołowego (patrz: kiretaż otwarty), zaaplikowaniu do ubytku
kostnego materiału kościozastępczego oraz pokryciu go błoną zaporową (zapobiegającą wnikaniu do
ubytku tkanki nabłonkowej).

Przeszczepy tkanek miękkich stosuje się w zabiegach pokrycia recesji dziąseł oraz pogłębienia
przedsionka jamy ustnej. Pobiera się przeszczepy z podniebienia jako wodne płaty śluzówkowe lub
podnabłonkową tkankę łączną.