Stomatologia
zachowawcza

Zabiegi mające na celu niedopuszczenie do przedwczesnej utraty zębów. W zakres zabiegów
stomatologii zachowawczej wchodzą: profilaktyka, leczenie ubytków różnego pochodzenia, leczenie
endodontyczne (kanałowe).

Profilaktyka to edukacja i zabiegi mające zapewnić zachowanie zdrowego uzębienia. W ramach tego
zapoznajemy Pacjentów z prawidłowymi nawykami dotyczącymi higieny jamy ustnej oraz stosujemy
środki chroniące zęby przed próchnicą w postaci laków i lakierów z fluorem.

Leczenie ubytków to zabiegi mające na celu rekonstrukcje zniszczonych twardych tkanek zębów. Ubytki
te mogą powstać w wyniku próchnicy, schorzeń dotyczących budowy zęba, zaburzeń funkcji i urazów. Do
rekonstrukcji używamy najnowszych materiałów, które zapewniają przywrócenie funkcji i estetyki.

Leczenie endodontyczne to metoda leczenia zębów ze zmianami w miazdze zęba. Polega ona na
usunięciu zmienionej zapalnie miazgi z komory i kanałów korzeniowych i zastąpieniu jej odpowiednimi
materiałami. Leczenie endodontyczne jest często trudne ze względu na różnice w budowie
poszczególnych zębów. Aby zwiększyć powodzenie leczenia i ograniczyć ewentualne powikłania,
stosujemy w leczeniu mikroskop zabiegowy. Dzięki tej metodzie możemy zachować nawet bardzo
zniszczone zęby.