Diagnostyka
radiologiczna

Podstawą skutecznego leczenia jest diagnostyka. Najnowszy aparat tomograficzny (Kodak90003D) dla
stomatologii pozwala na uzyskanie obrazu trójwymiarowego, co przy minimalnych dawkach
napromieniowania pozwala precyzyjnie zaplanować zabiegi. W zakres diagnostyki radiologicznej
wchodzą: zdjęcia wewnątrzustne, zdjęcia zgryzowo-skrzydłowe, zdjęcia pantomograficzne (zdjęcia
całego uzębienia), zdjęcia stawów skroniowo-żuchwowych, zdjęcia cefalometryczne (do analizy wad
zgryzu).

Wyposażenie pracowni w aparat tomograficzny 3D i radiowizjografię pozwala na wykonywanie zdjęć z
użyciem minimalnych dawek promieniowania.

Zdjęcia wewnątrzustne to zdjęcia pojedynczych zębów wykonywane metodą radiowizjografii. Służą do
diagnostyki schorzeń zębów ze zmianami zapalnymi, z dużymi ubytkami i po urazach jak również w
trakcie zabiegów wszczepiania implantów. Zdjęcia zgryzowo-skrzydłowe to zdjęcia wykonywane w celu
diagnostyki próchnicy w miejscach trudnodostępnych badaniem klinicznym (powierzchnie styczne,
miejsca pod "starymi wypełnieniami"). Zdjęcie zgryzowo-skrzydłowe obrazuje korony 8 zębów szczęki i
żuchwy.

Zdjęcie pantomograficzne to zdjęcie przeglądowe całego uzębienia wraz z kością szczęki i żuchwy oraz
stawu skroniowo - żuchwowego. Jest wykonywane w diagnostyce i planowaniu leczenia np.
ortodontycznego, protetycznego, chirurgicznego i implantologicznego.

Zdjęcia stawów skroniowo-żuchwowych wykonywane są w schorzeniach stawów, zaburzeniach okluzji oraz
w planowaniu niektórych rekonstrukcji protetycznych.

Zdjęcia cefalometryczne to zdjęcie profilowe całej czaszki wykonywane w diagnostyce leczenia
ortodontycznego i chirurgicznego leczenia wad zgryzu