Jesteś tutaj:

dr n. med. Anna Han (Zalewska)

Anna Han (Zalewska)

Protetyka

Umów wizytę

Mirosława Bartkowiak - ZnanyLekarz.pl

Doświadczenie

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Od 2003 r. pracownik kliniki implantologiczno-ortodontycznej Royal Dent.
Od początku kariery zawodowej związana z ortodoncją i protetyką.

Pani Doktor posiada doświadczenie budowane przez lata praktyki zawodowej oraz poprzez uczestnictwo w szkoleniach krajowych i zagranicznych. Zainteresowania badawcze obejmują estetykę twarzy i zębów, leczenie ortodontyczne, inżynierię tkankową oraz interdyscyplinarne leczenie pacjentów dorosłych. Z ogromną pasją podchodzi do dziedziny, którą wybrała już na studiach. Objawia się to nieustannym kształceniem, uczestnictwem w kursach i konferencjach naukowych.

Obecnie Pani Doktor rozpoczęła elitarne studia Master of Science in Orthodontics.

Osiągnięcia naukowe

Dzięki wysokiemu wynikowi z Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego w 2013 roku rozpoczęła specjalizację z protetyki stomatologicznej w Katedrze i Zakładzie Protetyki Stomatologicznej UM we Wrocławiu.

W 2017 r. Pani Doktor wzięła udział w pierwszej edycji programu doktorat wdrożeniowy we współpracy z Instytutem Niskich Temperatur POLSKIEJ AKADEMII NAUK oraz Centrum Badawczo-Rozwojowym NOVASOME, w którym pełni funkcję Specjalisty ds. Technologii Medycznych w stomatologii. Jej celem było zaprojektowanie substytutu kości na bazie resorbowalnych polimerów i nanofosforanów otrzymywanych w druku 3D.

W wyniku prowadzonych badań oraz ambitnego podejścia do tematu Pani doktor poszerzyła swoje badania, dzięki czemu wytworzyła hybrydowe układy do regeneracji tkanki kostnej z funkcją modyfikowanego uwalniania leku, otrzymywane w druku 3D, służące jako matryca dla komórek macierzystych z tkanki tłuszczowej. Pani doktor jest autorem zgłoszenia patentowego o nr P.442989.

Wyniki uzyskane w trakcie 5 letnich badań pozwalają na przygotowanie wniosku do Europejskiej Agencji Medycznej (EMA), komitetu ds. terapii zaawansowanej (CAT), dotyczącego zakwalifikowania otrzymanego prototypu produktu leczniczego jako produkt leczniczy terapii zaawansowanej – produkt inżynierii tkankowej. W przypadku pozytywnego przejścia procedury rejestracyjnej, zaprojektowany materiał będzie pierwszym produktem w Unii Europejskiej przeznaczonym do zastosowania w stomatologii, otwierając nowe perspektywy dla rozwoju medycyny regeneracyjnej.

Rozprawa doktorska uzyskała wyróżnienie nadane uchwałą Rady Dyscypliny Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Certyfikaty i szkolenia

Oprócz stomatologii od kilkunastu lat rozwija swoją drugą pasję jaką jest medycyna estetyczna. Jest członkiem Amerykańskiej Akademii Medycyny Estetycznej (AAAM) oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging (PTMEiAE). Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach i konferencjach w Polsce i za granicą – uzyskała certyfikat umiejętności Derma Institute w Londynie.
W 2019r. odbyła cykl międzynarodowych szkoleń – dwa workshopy w Dubaju pod okiem cenionego w świecie lekarza „artysty” specjalizującego się w wolumetrii twarzy oraz niechirurgicznej korekcie nosa Dr Zack Ally oraz workshop w Szwecji pod okiem cenionej w świecie Julie Horne.

Uczestniczka licznych warsztatów i konferencji prowadzonych przez liderów i mentorów światowej stomatologii, m.in. Pascal Magne (USA), dr Kois (USA), prof. Milan Kamínek, Dr Marie Štefková (Czechy), Coachmann (Brazylia), F. Royaz Vizskaya (Hiszpania), Mc Laren, H. Salama (USA).

Bardzo ważny jest dla niej rozwój własny oraz ciągła edukacja. Stara się systematyzować procedury i tworzyć sprawdzone i przewidywalne plany leczenia, które tworzy w oparciu o zaawansowaną diagnostykę (Digital Smile Design) oraz harmonię twarzy.

Certyfikaty - Anna Han (Zalewska)

KURSY, CERTYFIKATY I SYMPOZJA NAUKOWE: