Kontakt

 Formy płatności: Gotówka, Karta płatnicza
 
Royal Dent należy do:

Medicover Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, NIP: 525-15-77-627, kapitał zakładowy: 36.000.000 zł

Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000021314.