Są rzeczy
bezcenne…

Twój uśmiech jest jedną z nich